Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:58 CET
Podrobný popis akce číslo 2-05-2-01
     Metodika pro učitele prvního stupně ZŠ - Kočičí zahrada Akce č. 2-05-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Kočičí zahrada nabídne metodiku pro učitele a dvanáct pracovních lekcí, které na sebe navazují. Každá lekce má dvě části. První tvoří samotný příběh, druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat. Hravou a efektivní formou nabízí možnost pracovat se žáky na primární prevenci rizikového chování v tématech aktuálních věku a rozvíjí jejich sociální dovednosti. Metodika Kočičí zahrada vznikla pod záštitou Kliniky adiktologie.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol, školním metodikům prevence, výchovným poradcům a vychovatelům školských zařízení
Lektor:lektor OS Semiramis
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Osvědčení bude účastníkům předáno po absolvování celého kurzu. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.
Akce ve spolupráci OS Semiramis, které je držitelem akreditace.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. duben 2018 31. březen 2018 9:00 - 17:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
14. červen 2018 31. březen 2018 9:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 205201 číslo vzdělávací akce 2-05-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích