Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:20 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-2-03
     Hudební instrumentář Akce č. 4-10-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využitelný hudební instrumentář ve výuce a výchově žáků (Orffův instrumentář, nástroje využívané v muzikoterapii, etnické nástroje, hra na tělo). Praktická cvičení - ukázky jednoduchých rytmizací, skupinová hra na vybrané nástroje - náměty, doprovod pohybu. Instrumentace písniček a postupy, které je možné využít ve výuce i pro zlepšení komunikačních dovedností dětí ve skupině. Ukázka a náměty jak dovybavit instrumentář ve třídě, využití nenáročného materiálu, odkazy a doporučení.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Ondřej Tichý
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. březen 2018 14. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410203 číslo vzdělávací akce 4-10-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích