Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:20 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-06
     Úvod do managementu Akce č. 1-00-1-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na základní vhled do problematiky managementu a jeho praktické využití ve školním prostředí. Charakteristika managementu, pojem a funkce managementu, manažer. Osobnostní vlastnosti a profil manažera. Motivace, odměňování - druhy odměňování (hmotné a nehmotné motivy). Efektivní komunikace - pravidla, komunikační profily. Styly a techniky vedení. Sebeřízení, využívání času. Tvorba týdenního plánu s maximální efektivitou. Vymezení efektivních a neefektivních činností v práci manažera. Sebepoznání - pyramida silných a slabých stránek manažera, vědomí vlastních možností, sebezdokonalování. Rolová hra, odhalení priorit. Příprava a vedení porady. Styly vedení.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení a pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí pozici
Lektor:Mgr. Renata Kárníková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2017 24. říjen 2017 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100106 číslo vzdělávací akce 1-00-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích