Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 21. říjen 2020 @ 07:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-06
     Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí Akce č. 2-01-1-06

Obsah: Seminář představující metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, ostrakismu. Práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí. Prevence stresu, jak pracovat s trémou. Dvě roviny práce s žákem - individuální (posílení osobnosti žáka), ve školním kolektivu (formou prožitku). Komunikace jako nástroj sladění kolektivu třídy. Komunikace s rodiči žáků, vedení třídní schůzky. Komunikační chyby, chyby percepce a jejich dopad na klima třídy, klima sborovny, na vztahy učitelů a rodičů. Obrana proti chybám; lež, pomluva. Techniky přiměřeného prosazení práv a obrany před nespravedlivou kritikou. Manipulace a manipulátoři.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Ing. Mgr. Marie Nováková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Vzdělávací program je realizován v rámci krajského projektu "Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu", který je finančně podpořen dotací MŠMT a Královéhradeckého kraje.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. listopad 2017 25. říjen 2017 9:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201106 číslo vzdělávací akce 2-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích