Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:41 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-14
     Exkurze v MŠ Akce č. 1-02-2-14

Obsah: Návštěva Lesní mateřské školy (LMŠ) Na větvi v Hradci Králové. Prohlídka zázemí. Seznámení s filosofií, legislativou a vzdělávací koncepcí. Návštěva sídla dětského lesního klubu, sdílení zkušeností, diskuse. Možnost aktivní zážitkové formy účasti na programu LMŠ.
Určeno:ředitelům, učitelům MŠ a dalším zájemcům
Lektor:Bc. Zuzana Koreňová a tým LMŠ
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Mateřská škola se nachází na Novém Hradci Králové za domovem důchodců v zahrádkářské kolonii. https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.8529027&y=50.1788005&z
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou si přineste vhodné oblečení a obuv. Doprava vlastní. Terminál: MHD č. 1 nebo 2, výstup a sraz v 8:00 hodin na zastávce MHD "Nový Hradec Králové".

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. květen 2018 24. květen 2018 8:30 - 14:30 hodin LMŠ Na Větvi, Hlavní 210, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102214 číslo vzdělávací akce 1-02-2-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích