Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:24 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-04
     Emoce v mateřské škole Akce č. 2-02-2-04

Obsah: Seminář je zaměřen na emocionalitu dítěte a pedagoga v MŠ a na principy formování základů osobnosti dítěte v předškolním období. Proč a jak způsob zacházení s emocemi ovlivňuje vztahy ve třídě i s učiteli. Dopady na emocionalitu dětí v náročných životních situacích, rozvod v rodině, nové výchovné prostředí, střídavá výchova, sociální problémy rodiny. Emocionalita dětí s ADHD a ADD a jak může pedagog podpořit jejich zdravý emoční a osobnostní život. Emocionalita pedagoga, sebereflexe vlastního emočního prožívání v zátěžových situacích s dětmi, náhled na vlastní podpůrnou síť.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jitka Šoltová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pohodlné oblečení, karimatku a deku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. červen 2018 31. květen 2018 10:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202204 číslo vzdělávací akce 2-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích