Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:12 CET
Podrobný popis akce číslo 2-06-2-03
     Praktická matematika a geometrické konstrukce Akce č. 2-06-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: První část 3dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin je zaměřena na rozvoj matematické gramotnosti.
1. část - GeoGebra a její aplikace ve výuce matematiky. Seznámení se základy práce v programu GeoGebra, který lze využít nejen v hodinách matematiky. Možnosti různých geometrických konstrukcí a dynamického modelování (matematika, fyzika). Snazší pochopení principů geometrie v rovině i v prostoru, vyzkoušení dynamického modelování skládání sil nebo pohybu kyvadla. Využití programu učiteli i jako didaktické pomůcky žáky.
2. část - Rozvíjení geometrických představ žáků. Nabídka aktivizujících motivačních metod pro výuku geometrie. Seznámení s pojmem jiná geometrie, která pozitivně ovlivňuje vztah žáků k výuce matematiky. Náměty a činnosti z geometrie, řešení problémů a jejich motivační využití ve výuce matematiky, konkrétně geometrie. Vlastní řešení úloh a problémů účastníky semináře. Ukázky činností, které napomáhají rozvíjení geometrické představivosti žáků.
3. část - Praktická cvičení v matematice. Nabídka cvičení, která jsou obdobou laboratorních cvičení v jiných přírodovědných předmětech. Seznámení se zkušenostmi s metodami práce se žáky a ukázky žákovských prací. Ukázka tvorby a přípravy projektů a jejich realizace s různými formami žákovského výstupu.
Určeno:učitelům matematiky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií
Lektor:RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D., doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D. a Mgr. Jana Plíšková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Pokračování kurzu v 1. pololetí školního roku 2018/19. Osvědčení obdrží účastníci po absolvování celého kurzu. S sebou přineste přezůvky.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. červen 2018 28. květen 2018 8:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 206203 číslo vzdělávací akce 2-06-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích