Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-04
     Objevujeme svět kolem nás Akce č. 1-07-1-04

Obsah: Praktické náměty na vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v oblasti přírodních věd - průřezově a formou jednoduchých experimentů, které budou doplněny základním teoretickým rámcem a příslušnou metodikou. Jak podporovat žáky v objevování světa a rozvinutí širšího spektra klíčových kompetencí, s vazbou na vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Důraz na jednoduché úkony, srozumitelnost vzhledem k cílové skupině, práci s bezpečným materiálem, časovou přiměřenost, nenáročnost realizace. Objevování kyselých a zásaditých vlastností látek v červeném zelí, srovnávání plynů, kapalin a pevných látek, výroba oxidu uhličitého pomocí sopky z modelíny a známé pohádky, zkoumání hustoty látek pomocí kouzelné lampy, recyklace papíru, hra s krystalky soli, kouzelné písmo. Metodický materiál - princip experimentu, časové rozvržení vyučovací hodiny, popis vlastního provedení pokusu, pracovní list pro žáka a další tipy a rady.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč (včetně materiálu)

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2019 08. leden 2019 9:30 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107104 číslo vzdělávací akce 1-07-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích