Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:35 CET
Podrobný popis akce číslo 2-14-2-01
     Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí Akce č. 2-14-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Aktuální informace z oblasti zdravotní péče. Shrnutí stávajících znalostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci se zaměřením na výkon funkce zdravotníka při zotavovacích akcích, školních výletech, exkurzích a mimoškolních akcích v souladu s vyhláškou č. 422/2013 Sb.
Určeno:pro držitele osvědčení z programu Zdravotník zotavovacích akcí a dalším pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Libuše Kotyková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-36105/2015-1-959
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. duben 2018 05. duben 2018 8:00 - 11:45 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 214201 číslo vzdělávací akce 2-14-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích