Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:50 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-03
     Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy Akce č. 5-01-2-03

Obsah: Interaktivní seminář nabídne pohled na komunikaci. Funkční a nefunkční komunikační vzorce vzhledem k věku žáků. Obecné komunikační vzorce a jejich promítnutí do komunikace v rodině i ve škole. Rozdíly v komunikaci chlapců a dívek, párová schémata komunikace v rodině, vztahy v kolektivu s ohledem na věkové a vývojové odlišnosti žáků. Role učitele a vychovatele v kontaktu s dětmi a rodiči - obecné situace. Simulace problematických rozhovorů z vlastní praxe pedagogů.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálních škol, speciálním pedagogům a vychovatelům školských zařízení
Lektor:MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1131/2015-1-169
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. duben 2018 11. duben 2018 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501203 číslo vzdělávací akce 5-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích