Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 16. květen 2021 @ 23:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-15
     Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně - OBJEDNÁVKA Akce č. 4-01-1-15

Obsah: Seminář seznámí ředitele škol, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele ŠD s legislativními změnami (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb., a vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Přehled podpůrných opatření, příprava plánu pedagogické podpory s 1. stupněm podpůrných opatření, seznámení s s požadavky na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Určeno:Ředitelé škol a školských zařízení, a učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Lektor: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Program na objednávku v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín. Akce není určena pro pedagogické pracovníky mimo území ORP Jičín.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. únor 2017 23. leden 2017 od 8:30 - 15:00 hodin ZŠ Jičín, Železnická 460   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401115 číslo vzdělávací akce 4-01-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích