Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:30 CET
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-12
     Živé sochy Akce č. 1-10-2-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Zážitkový program do vybraných lokalit Hradce Králové - "putování za sochařskými díly". Jejich historie, interaktivní využití, inspirace pro další tvorbu a využití jako mezipředmětové vazby. V průběhu putování proběhne, na základě vlastního objevování, výtvarná tvorba formou kresby a frotáže. Podpora rozvoje fantazie a tvořivosti. Účastníci obdrží metodické a pracovní listy pro práci s žáky.
Určeno:učitelům výtvarné výchovy 2. stupně ZŠ, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Lucie Antes
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: Sraz účastníků před poštou vedle hlavního vlakového nádraží.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. květen 2018 22. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110212 číslo vzdělávací akce 1-10-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích