Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 21. říjen 2020 @ 07:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-01
     Klima školy a klima školní třídy Akce č. 3-01-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s problematikou klimatu školy a školní třídy. Role pedagoga, náměty na techniky rozvíjející sociální dovednosti žáků. Vliv prostředí na proces vzdělávání a výchovy žáků. Vrstevnická skupina a její vliv na vývoj dospívajících. Sociální klima školní třídy a jeho aktéři. Atmosféra třídy. Klima třídy v environmentálních, sociálně psychologických a kulturních souvislostech. Význam týmové spolupráce učitelského sboru. Vliv stresu a stresových situací na vznik konfliktů a jejich neefektivní řešení. Význam rozvoje komunikačních a sociálních dovedností pro tvorbu pozitivního klimatu.
Určeno:učitelům ZŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován v rámci krajského projektu "Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu", který je finančně podpořen dotací MŠMT a Královéhradeckého kraje.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2017 04. říjen 2017 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301101 číslo vzdělávací akce 3-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích