Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:27 CET
Podrobný popis akce číslo 2-08-2-01
     Náměty pro míčové hry. Basketbal Akce č. 2-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení účastníků se základními prvky basketbalu. Představení jeho pravidel. Seznámení s úskalími technických dovedností této hry, základní chyby - zásobník cvičení k jejich odstranění. Předání zkušeností s organizací hodin i školních a meziškolních turnajů. Větší část programu bude probíhat v tělocvičně.
Určeno:učitelům tělesné výchovy ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Michaela Pávová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m odbočit vlevo pod viadukt, po 50 m před křižovatkou přejít silnici vpravo a pokračovat k budově VOŠ a SŠ zdravotnické, Trutnov.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste obuv do tělocvičny a sportovní oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 23. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin VOŠ a SŠ zdravotnická Trutnov, Procházkova 303   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208201 číslo vzdělávací akce 2-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích