Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. květen 2021 @ 00:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-04
     Vybrané problémy pro vychovatele DMI Akce č. 1-13-2-04

Obsah: Celostátní diskusní setkání s prostorem pro výměnu zkušeností. 1. Výklad vybraných ustanovení školských zákonů a vyhlášky č. 108/2005 Sb., se zaměřením na obsah, organizaci činností DM a internátů, financování, předpis úplaty za ubytování, stanovování dalších poplatků apod. Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a odborné kvalifikační požadavky na výkon profese vychovatele. Aktuální informace o připravovaných legislativních změnách. 2. Metodika a organizace práce vychovatele - Cíle a obsah pedagogické činnosti vychovatele z pohledu školského zákona a pracovního práva. Strategie vychovatele při rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zaměření činnosti (úloha ŠVP), formy a metody práce vychovatele s výchovnou skupinou a dalšími žáky DM. Spolupráce se zákonnými zástupci, učiteli a dalšími činiteli výchovy. Povinnosti vychovatele v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, výkon dohledu. Vedení pedagogické a další dokumentace vychovatele. Věcná diskuse k dotazům účastníků.
Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Sylva Nekolová a Mgr. Vlastimil Šíp
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-7559/2015-1-361
Doporučené spojení: KÚ Královéhradeckého kraje se nachází v historickém centru Hradce Králové na Pivovarském náměstí v blízkosti Velkého náměstí. Od hl. nádraží a terminálu HD linkou MHD č. 2, 5, 6, 17 na stanici Adalbertinum. Dále pěšky zpět po straně výstupu proti směru jízdy dopravního prostředku, kterým přijedete, rovně po tř. ČSA. Kousek za světelnou křižovatkou po schodech po levé straně vyjít k budově Regiocentra.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: U programu došlo ke změně termínu z původně plánovaného 28. dubna nově na 26. května 2017

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. květen 2017 05. květen 2017 9:00 - 14:00 hodin KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113204 číslo vzdělávací akce 1-13-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích