Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 15. říjen 2019 @ 16:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-1-04
     Využití zážitkové pedagogiky v DMI Akce č. 1-13-1-04

Obsah: Interaktivní seminář. 1. Vymezení zážitkové pedagogiky. Ukotvení zážitkové pedagogiky do systému pedagogického působení. Zážitková pedagogika v kontextu dalších metod využívaných při působení ve volném čase dětí a mládeže (participativní a animativní styly výchovy). Teoretické koncepty vymezující zážitkovou pedagogiku (teorie Flow, teorie prekonceptů atd.). Cíl - metoda - evaluace v kontextu zážitkové pedagogiky. Prožitek jako základní nástroj zážitkové pedagogiky, ukotvení metody do didaktických zásad. 2. Metoda zážitkové pedagogiky. Využívané formy zážitkového působení - typologie her. Jednotlivé principy dramaturgie zážitkového působení, zdroje inspirace a práce s metodou ZP. Bezpečnostní hranice zážitkové pedagogiky. Vymezení hranic a tím i bezpečnosti účastníků zejména v kontextu sociálně psychologického výcviku a terapeutických směrů. Rozlišení fyzického a psychického bezpečí klientů. 3. Aplikace zážitkové pedagogiky do systému DMI. Příklady využívání zážitkové pedagogiky v praxi. Příklady využívání metody zážitkové pedagogiky v praxi a její aplikace na dané zařízení (adaptační kurzy, projektové dny, zážitková pedagogika ve školském prostředí). Aplikace na vlastní oblast pedagogického působení jednotlivých účastníků. Návrhy vlastních cest uplatnění zážitkové pedagogiky v prostředí účastníků.
Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Jan Sýkora
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-7559/2015-1-361
Doporučené spojení: Domov mládeže, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové se nachází v blízkosti hl. nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky k městskému okruhu (k budově bývalého ÚP), zabočit po chodníku doprava, kousek pokračovat k přechodu, přejít silnici a pokračovat k DMIŠJ (růžová budova proti přechodu)
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2015 27. listopad 2015 9:00 - 15:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113104 číslo vzdělávací akce 1-13-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích