Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. květen 2021 @ 00:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-2-01
     Úvod do systému Rubikon Akce č. 4-00-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s principem, smyslem a přínosem systému Rubikon, základní myšlenka a využití systému při práci s žáky, možnost zařazení do oblasti prevence. Ukázka funkcí Rubikonu, stručné seznámení s technologií i metodikou, ukázky prostředí i administrace systému. Předání zkušenosti z pilotního ověřování v letech 2009 - 2010. Klady systému, jeho přínos pro žáky i pedagogy, upozornění na rizika, kterých je třeba se vyvarovat. Nároky na školu - zajištění zázemí pro nasazení Rubikonu, organizační, finanční, technické a personální nároky na školu.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Ladislav Groh a David Jung, BBS
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-37819/2014-1-1023
Doporučené spojení: Učebna se nachází v Fügnerově ulici směrem k vlakovému nádraží (mapa spojení www.ajakjicin.cz)
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. březen 2015 10. březen 2015 9:00 - 12:00 hodin AJAK, Fügnerova 676, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400201 číslo vzdělávací akce 4-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích