Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 25. listopad 2020 @ 18:07 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-13
     Konference Šikana a kyberšikana ve školách Akce č. 1-01-1-13

Obsah: Krajská konference zaměřená na problematiku primární prevence ve školství.
Program: 1. Zahájení (představitelé Královéhradeckého kraje). 2. Jak účinně a bezpečně řešit školní šikanu a kyberšikanu (M. Kolář). 3. Šikana - vzrůstající agresivita ve školách (H. Kudelová, Z. Ženatová); Praktické zkušenosti z léčení vztahů mezi žáky základních škol v Hradci Králové (V. Holeček); Šikana a kyberšikana z pohledu OSPOD (J. Kratochvíl); Možnosti práce se šikanou na ZŠ v rámci programu všeobecné primární prevence rizikového chování (M. Exnerová); Šikana a kyberšikana z pohledu PČR (J. Čížkovský); Šikana v kontextu restorativní justice (D. Gilányi). 4. Šikana a kyberšikana - proč to děti dělají? (P. Vacek).
Určeno:ředitelům škol a učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, výchovným poradcům a metodikům prevence
Lektor:nprap. Jan Čížkovský, Mgr. Markéta Exnerová, Mgr. Denisa Gilányi, Mgr. Vratislav Holeček, PhDr. Michal Kolář, Bc. Jiří Kratochvíl, Mgr. Helena Kudelová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Zdenka Ženatová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Konference je realizována ve spolupráci s KÚ Královéhradeckého kraje a není akreditována MŠMT ČR. Změna programu vyhrazena.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2013 29. říjen 2013 9:00 - 15:30 hodin Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101113 číslo vzdělávací akce 1-01-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích