Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 30. březen 2020 @ 18:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-15
     Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty Akce č. 1-01-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Workshop navazující na dříve uskutečněný seminář Sociální učení. Představení webového portálu Globální čtení, který představuje pokračování a rozšíření učební pomůcky První čtení, ukázky pracovních listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb žáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Výuka matematických dovedností s využitím Sociálních počtů. Ukázky početnic vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s mentálním postižením. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem, využití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů.
Určeno:absolventům semináře "Sociální učení"
Lektor:PhDr. Jana Pešková a PhDr. Krista Hemzáčková
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová (stepanova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-2232/2013-201-138
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: Workshop je koncipován jako pracovní setkání pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a počítá s aktivním zapojením všech účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností. Účastníci si připraví prezentace svých způsobů práce v oblasti výuky čtení, psaní a počtů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. květen 2014 07. květen 2014 9:00 - 17:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101215 číslo vzdělávací akce 1-01-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích