Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 14. prosinec 2018 @ 07:04 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-21
     Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty Akce č. 1-01-2-21

Obsah: Dvoudenní seminář zaměřený na seznámení s nejčastěji používanými metodami ve výuce čtení s důrazem na globální a analytickosyntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková. Tvorová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty - definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika - orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií.
Určeno:speciálním pedagogům, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům pracujícím s dětmi s postižením
Lektor:PhDr. Jana Pešková, Ph.D. a Krista Hemzáčková
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová (stepanova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-2232/2013-201-138
Poplatek: 1100 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. - 14. květen 2013 08. květen 2013 12:00 - 17:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101221 číslo vzdělávací akce 1-01-2-21
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích