Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:22 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-07
     Jedeme na adaptační kurz Akce č. 2-01-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s informacemi o filozofii adaptačních kurzů, jejich struktuře, využití her a technik. Způsoby financování, rizika spojená s realizací adaptačních kurzů. Možnosti rizikového chování žáků, jak pracovat s třídním kolektivem. Zajištění prostředí důvěry a bezpečí pro efektivní práci a prevenci vzniku či rozvoji šikany i ostatních forem rizikového chování. Seznámení s aktivitami podporujícími přátelské vztahy v kolektivu a prostředí. Rozvoj sociálních dovedností žáků, dodržování psaných i nepsaných pravidel slušného chování v třídním kolektivu, udržení či zlepšení vztahů mezi žáky i kolektivu s třídním učitelem. Skupinová práce s náměty pro zvládnutí realizace adaptačních kurzů školy. Brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálních škol, SŠ, výchovným poradcům a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Bc.Tomáš Velička
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. květen 2018 07. květen 2018 8:30 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201207 číslo vzdělávací akce 2-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích