Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 6. srpen 2020 @ 09:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-05-2-03
     Kouření a já Akce č. 3-05-2-03

Obsah: Seznámení s projektem SZÚ vhodným k realizaci pro žáky na školách. Účastníci obdrží manuál a písemné materiály k lekcím pro výuku k prevenci kouření.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Lektor:MUDr. Marta Tmějová, Dagmar Serbousková
Garant: Mgr. Jiří Zeman (zeman@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 400 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. květen 2009 15. květen 2009 9:00 - 12:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 305203 číslo vzdělávací akce 3-05-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích