Aktuální informace k návratu k prezenční formě vzdělávání

Pondělí, 17. květen 2021 @ 11:50 CEST

Publikoval : Admin

V souvislosti se započatým uvolňováním restriktivních opatření vlády ČR si Vás dovolujeme informovat, že se naše zařízení od pondělí 17. května 2021 začne postupně navracet k prezenční formě vzdělávání. Tento návrat bude probíhat v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v mimořádných opatřeních MZd, aktuálně platných v době konání vzdělávací akce. Podmínky pro účast na vzdělávacím programu naleznete zde:

Výtah z opatření - vzdělávací programy

V období od 17. 5. do konce školního roku počítáme s realizací všech vzdělávacích programů, které byly na toto období plánovány a zároveň počet přihlášených uskutečnění programu dovoluje, vyjma těch, u nichž se již v předchozím období rozhodlo o přeložení termínu na podzim 2021 či byly zrušeny bez náhrady.

Vzhledem k trvajícím omezením v počtu účastníků na prezenčních vzdělávacích programech bude i nadále část vzdělávacích programů, v nichž počet přihlášených převyšuje povolenou hranici, realizována on-line formou. Všichni přihlášení zájemci budou o způsobu realizace a podmínkách průběžně informováni garanty příslušných vzdělávacích programů.

Na opětovné setkání s Vámi se těší
tým pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje


Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
https://www.cvkhk.cz/article.php?story=20210517115055248