Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Středa, 24. březen 2021 @ 09:12 CET

Publikoval : Admin

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Celkové náklady projektu: 188 553 884,64  Kč

Více informací o projektu a aktivitách, které Vám v rámci projektu nabízíme, naleznete zde: (PDF Aktivity IKAP II)

ikap


Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
https://www.cvkhk.cz/article.php?story=20210324091258794