Důležité upozornění

Pondělí, 12. říjen 2020 @ 09:12 CEST

Publikoval : brzakova

Na základě aktuálně platného usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření je naše organizace nucena do odvolání zastavit realizaci vzdělávacích programů prezenční formou. Vzdělávací programy, jejichž charakter to dovolí, budou převedeny do distanční formy (na webu bude u názvu doplněna poznámka "on-line forma), u ostatních bude sjednán nový termín, případně budou zrušeny bez náhrady. Všichni přihlášení budou prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na jejich přihlášce, informováni o konkrétním postupu u "jejich" vzdělávacího programu.

 

Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
https://www.cvkhk.cz/article.php?story=20201012091242775