Aktuální informace k provozu krajského vzdělávacího zařízení

Úterý, 19. květen 2020 @ 10:14 CEST

Publikoval : Admin

Dovolujeme si vás tímto informovat, že od pondělí 18. května 2020 naše zařízení znovu obnovuje svůj běžný provoz, včetně realizace prezenčního vzdělávání.
V období od 18. 5. do konce školního roku počítáme s realizací všech vzdělávacích programů, které byly na toto období plánovány a zároveň počet přihlášených uskutečnění programu dovoluje, vyjma těch, u nichž se již v předchozím období rozhodlo o přeložení termínu na podzim 2020 či byly zrušeny bez náhrady.
Všichni přihlášení již byli či průběžně budou o vývoji situace u „jejich“ vzdělávacího programu informováni a případně obesláni pozvánkou s dalšími doplňujícími informacemi. Vlastní vzdělávání bude probíhat v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců organizace v souladu s obecně platnými podmínkami pro pořádání hromadných akcí a opatřeními přijatými pořádající organizací (jejich výčet naleznete zde).
Realizace okresních a krajských kol soutěží byla do konce školního roku pozastavena, vyjma těch, které byly či budou uskutečněny v on-line formě.

Na opětovné setkání s Vámi se těší tým pracovníků
Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje


Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
https://www.cvkhk.cz/article.php?story=2020051910140615