Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vzděláváme pedagogy
v Královéhradeckém kraji

O nás

Kdo jsme

Školské zařízení je příspěvková organizace, zřizovaná Královéhradeckým krajem, s dlouhou tradicí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání zejména pedagogů, ale i širší veřejnosti.

Personální zastoupení máme aktuálně ve 3 okresech Královéhradeckého kraje a naším hlavním cílem je poskytování odborné podpory škol a školských zařízení. Prostřednictvím široké nabídky a realizace kvalitních vzdělávacích programů napříč obory chceme prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti pracovníků škol a školských zařízení či je minimálně motivovat k cílenému, systematickému vzdělávání a dalšímu profesnímu rozvoji.  Poskytováním dalších služeb, např. odborným poradenstvím, koordinací soutěží a přehlídek atd., chceme v rámci možností organizace přispívat k další účinné podpoře školských subjektů v kraji dle jejich aktuálních potřeb. V rámci obecně využitelných témat jsme schopni na základě zájmu poskytovat vzdělávací služby i pro nepedagogickou veřejnost.

Organizace je akreditovaným zařízením v rámci systému DVPP a disponuje velkým množstvím vzdělávacích programů, včetně kvalifikačních studií, které získaly akreditaci MŠMT ČR.

Co děláme

Ve spolupráci se zkušenými lektory vymýšlíme, připravujeme a realizujeme:

  • krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (kvalifikační studia, přednášky, semináře, pracovní dílny, exkurze, hospitace…) napříč různými obory, stupni a typy škol a ŠZ, které jsou ve většině případů akreditovány MŠMT ČR;
  • celostátní konference a setkání;
  • programy na „míru“ dle požadavků objednavatele.

Dále:

  • poskytujeme konzultační a poradenské služby (aktuálně bezplatně v rámci projektu I-KAP KHK II);
  • spolupracujeme se školami při organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, které organizačně koordinujeme;
  • v rámci provozních možností poskytujeme další služby dle potřeb a požadavků klientů.

Programy na míru

Většinu vzdělávacích programů, uveřejněných v aktuální programové nabídce či nabídkách v předchozích obdobích, lze v případě zájmu přizpůsobit a připravit na „míru“ pro konkrétního objednatele dle jeho konkrétních požadavků. Máte-li tedy zájem tuto možnost využít, stačí si vybrat konkrétní program, navrhnout termín a místo konání a obrátit se na nás. Bude-li to možné, program pro vás zajistíme „na klíč“.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

V číslech

16
let zkušeností
740
ročně nabízených programů
4500
odučených hodin ročně
5152
schválených akreditací
8 530
proškolených účastníků ročně