Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 23. únor 2018 @ 17:07 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
3-02-2-03 Výtvarné činnosti pro nejmenší děti
15. květen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-02-2-16 ŠVP od prožitku k poznání - ZMĚNA TERMÍNU z 12.12.2017 na 7.3.2018!
7. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-03 Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál
16. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-04 Spolupráce mateřské školy s rodinou/ Šablona
18. - 19. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Jičín
1-02-2-11 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
12. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
18. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
21. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová a Mgr. Martina Černá
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-01 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
7. únor 2018, 7:45 - 14:30 hodin 
5. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Dagmar Anschlagová, Bc. Lenka Vondráková a Mgr. Martina Černá
pracoviště: Jičín
1-02-2-12 Rozvíjení rozumových schopností dětí v mateřské škole
15. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-05 Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole
23. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Vanda Tláskalová
pracoviště: Hradec Králové
2-02-2-01 Předmatematická gramotnost - příprava na metody řešení
9. únor 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
pracoviště: Trutnov
1-02-2-08 Předčtenářská gramotnost - metody práce s dětmi v MŠ
19. duben 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
18. květen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Bc. Vlasta Kaiserová a Mgr. Jana Hnojská
pracoviště: Hradec Králové
3-02-2-04 Projektová činnost v MŠ
21. květen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-2-03 Primární prevence v MŠ
21. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Jičín
5-02-2-03 Primární prevence v MŠ
2. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Náchod
3-02-2-01 Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi
22. březen 2018, 8:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Pavlína Kulhavá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
2-02-2-06 Práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření v MŠ
24. květen 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
31. květen 2018, 8:45 - 14:30 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová a Bc. Lenka Vondráková
pracoviště: Trutnov
1-02-2-13 Posouzení a podpora vývoje předškolního dítěte
16. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-06 Pokusy v mateřské škole
17. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
1-02-2-01 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence/šablona
5. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
6. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
7. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
8. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
9. březen 2018, 8:30 - 15:30 hodin  OBSAZENO
7. červen 2018, 8:30 - 13:30 hodin - závěrečné zkoušky  OBSAZENO
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Hradec Králové
5-02-2-01 Písnička jako dárek
12. březen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Eva Hurdová
pracoviště: Náchod
5-02-2-02 Papírování aneb Hrátky s papírem
16. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Náchod
5-02-2-04 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů/šablona
4. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
11. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
2-02-2-02 Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů MŠ - POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ
23. - 24. březen 2018, zahájení v 10:00 a ukončení v 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová, doc. PhDr. Daniela Stackeová
pracoviště: Trutnov
1-02-2-09 Objevování jarní přírody
20. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Dagmar Kuhnová
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-05 Nápady pro dětské ruce
17. květen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Vlasta Kaiserová
pracoviště: Jičín
1-02-2-10 Náměty do programu primární prevence v MŠ
3. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Lucie Levitová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-07 Motivační pohybové hry
16. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-19 Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
4. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
RNDr. Hana Lišková, PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-18 Let´s Play and Learn with Fun
16. únor 2018, 11:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Andrea Pršalová
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-02 Jaro mhouří obě víčka, namáčí se do sluníčka !Změna místa konání do ZŠ Železnická 460, JC!
7. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
1-02-2-17 Jak udělat příběh z pohybové hry, písničky, říkadla - ZMĚNA TERMÍNU z 11.12.2017 na 6.3.2018, zahájení v 9:30 hodin!
6. březen 2018, 9:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-02 Hudební činnosti v jazykové výchově
15. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Prokešová
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-09 Hry a cesty k matematické pregramotnosti/Objednávka Dolní Bousov
29. - 30. říjen 2018, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
3-02-2-05 Hravá jóga pro děti předškolního věku
15. červen 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-02-2-14 Exkurze v MŠ
31. květen 2018, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Bc. Zuzana Koreňová a tým LMŠ
pracoviště: Hradec Králové
2-02-2-04 Emoce v mateřské škole - STANOVEN TERMÍN
7. červen 2018, 10:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jitka Šoltová
pracoviště: Trutnov
1-02-2-06 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
3. duben 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
3-02-2-02 Ekohrátky pro nejmenší
6. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-02-2-20 Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
1. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
2. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Eva Svobodová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-04 Efektivní evaluace dítěte se zaměřením na funkční gramotnosti
19. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Karmasinová
pracoviště: Hradec Králové
4-02-2-07 Dítě v MŠ před třetím rokem věku
14. červen 2018, 13:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Otevřelová
pracoviště: Jičín
5-02-2-06 Dítě s PAS v systému školství
30. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
4-02-2-08 Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Objednávka Dolní Bousov
29. březen 2018, 8:00 -12:30 hodin  OBSAZENO
30. duben 2017, 8:00 -12:30; 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Jana Venclová, Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
1-02-2-15 Člověk a zvířata v netradičních výtvarných technikách
5. červen 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Žaneta Křížová
pracoviště: Hradec Králové
2-02-2-03 Co má vědět rodič, než dá dítě do MŠ
23. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-02-2-05 Aktivní výtvarné hračky
22. květen 2018, 8:00 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Trutnov
5-02-2-05 Adaptace dítěte v předškolním zařízení
18. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 2618369

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena