Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. únor 2018 @ 20:14 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-09 ADHD nebo LMD? Poruchy chování
17. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-18 Anglická komunikace učitele během zahraničních pracovních cest
11. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
18. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Zdena Hartingerová
pracoviště: Hradec Králové
5-01-2-04 Ani andělé, ani démoni aneb Kdo jsou děti podle Komenského
26. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D.
pracoviště: Náchod
1-01-2-02 Asistent pedagoga
27. únor 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
28. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
9. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
26. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
22. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
25. - 26. září 2018, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Asistent pedagoga
23. květen 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
31. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
15. červen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
19. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
20. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
7. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
21. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
1. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
25. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
11. - 12. prosinec 2018, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Asistent pedagoga MB1
13. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
3. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
19. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
1. červen 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Asistent pedagoga MB2
7. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
8. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
14. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
4. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
24. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
27. duben 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Asistenti pedagoga v praxi
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Autorita učitele a pedagogická komunikace
5. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-10 Cesta k úspěšnému zvládání (nejen) školních dovedností
23. květen 2018, 8:30 - 12:15 hodin 
Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
4-01-2-10 Den učitelů
19. březen 2018, 16:00 - 20:00 hodin  OBSAZENO
/
pracoviště: Jičín
5-01-2-02 Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi
13. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Náchod
3-01-2-07 Emoční inteligence v ZŠ aneb Vím, kdo jsem
14. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Miluše Menšíková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-15 Etika - sociální rozdíly mezi žáky a výchova k prosociálnímu chování
26. duben 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Hradec Králové
4-01-2-02 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
23. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
3-01-2-02 Hravé malování a psaní
29. březen 2018, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
5-01-2-06 Inspirace, náměty a zkušenosti ze zprostředkovaného učení FIE
15. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Petra Dočkalová
pracoviště: Náchod
5-01-2-09 Jak efektivně používat metody aktivního učení?
6. červen 2018, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Náchod
4-01-2-05 Jak na citlivá témata dialogovou formou/ Objednávka
2. únor 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
3-01-2-03 Jak naučit žáky se specifickými poruchami učení pozornosti učit se
5. duben 2018, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-08 Jak vést žáky k sebereflexi a jak žáky hodnotit
11. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
3-01-2-08 Jak zvládat zlost a agresivitu
16. květen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-01 Klíče k poznávání osobnosti
20. březen 2018, 8:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-32 Klima školy a možnosti jeho ovlivňování - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-11 Komunikace a hra v práci metodika prevence
19. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
20. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Stanislava Podžorná
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-05 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí
18. duben 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Trutnov
1-01-2-30 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - OBJEDNÁVKA
26. únor 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-17 Komunikační statusy
2. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Tomáš Jireček
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Kopírují nás, anebo se chtějí odlišovat?
21. květen 2018, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
3-01-2-04 Kritické myšlení
17. duben 2018, 10:00 - 15:00 hodin 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-26 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou
29. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
2. únor 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
1. únor 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
4-01-2-13 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou/Objednávka SPŠ JC
31. srpen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Jičín
2-01-2-09 Možnosti logoterapie
17. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
1-01-2-33 Možnosti práce se třídou na začátku školního roku - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
3-01-2-11 Náměty pro práci v třídnických hodinách - OBJEDNÁVKA školy
2. únor 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-2-03 Náročné a zátěžové situace
17. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Anna Svobodová, DiS.
pracoviště: Jičín
4-01-2-01 Nastartování nových vztahů ve třídě
21. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
1-01-2-10 Obezita v dětském věku a co s tím? - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ z 18.4. na 28.5.2018
28. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Jan Boženský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Odbourávání stresu pohybem
6. červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Pedagog - charisma, autorita, pokora
24. květen 2018, 10:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Podpůrná opatření prakticky
25. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
4-01-2-07 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních / Objednávka ZŠ JC, 17. listopadu
14. březen 2018, 13:00 - 19:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-01-2-09 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních /Objednávka ZŠ Lázně Bělohrad
29. březen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-01-2-12 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních /Objednávka ZŠ Železnice
duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
lektor ŠZ
pracoviště: Jičín
2-01-2-07 Pojeďme spolu na adaptační kurz
14. květen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
Bc.Tomáš Velička
pracoviště: Trutnov
3-01-2-09 Poruchy chování dětí
23. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-05 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ
4. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-03 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně
11. duben 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Trutnov
1-01-2-19 Práce se žáky se SPU na SŠ
14. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
5-01-2-03 Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy
18. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Náchod
1-01-2-31 Práva a povinnosti učitele ZŠ - OBJEDNÁVKA
15. březen 2018, 13:00 - 17:15 hodin 
JUDr. Karel Kašpar
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-22 Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele
30. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
4-01-2-08 Profesní rozvoj učitelů/ Program na objednávku ZUŠ JC
27. - 29. srpen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
28. srpen 2018, 10:00 - 16:30 hodin 
29. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., Jan Holata, Mgr. Luboš Lisner
pracoviště: Jičín
2-01-2-06 Příčiny vzniku rizikového chování dětí a žáků
3. květen 2018, 8:15 - 14:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
5-01-2-07 Rizikové formy chování v prostředí internetu - kyberšikana, kybergrooming a sexting
červen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
pracoviště: Náchod
2-01-2-01 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
28. březen 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Trutnov
3-01-2-05 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
19. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-01 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
14. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
15. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Hradec Králové
3-01-2-12 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz/OBJEDNÁVKA
27. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
28. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
29. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
5-01-2-10 Společné vzdělávání - jeho možnosti, přednosti, rizika/OBJEDNÁVKA!
2. únor 2018, 9:00-15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod
1-01-2-25 Společné vzdělávání v ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
5-01-2-01 Stimulace fyziologického vývoje řeči
14. březen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Náchod
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
22. březen 2018, zahájení 9:00 - 16:30 hodin 
19. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
17. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
30. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
5. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
12. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
JUDr. Břetislav Brejcha, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Hana Kvasničková, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr
6. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
27. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
24. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
11. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
22. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
7. červen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Hana Kvasničková, PhDr. Pavel Jánský, Mgr. Zdenka Fialová, Mgr. Iva Rosíková, a další vedoucí stáží
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Studium pedagogiky A / MB
9. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Studium pedagogiky B / MB
23. únor 2018, 8:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
4. duben 2018, 8:00 - 14:30 hodin, zahájení 
20. duben 2018, 8:00 - 15:00 hodin 
26. duben 2018, 8:00 - 15:00 hodin 
4. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
11. květen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
18. květen 2018, 8:00 - 15:00 hodin 
7. červen 2018, 8:00 - 15:00 hodin 
14. červen 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
3-01-2-10 Š / Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
9. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
1-01-2-12 Šikana učitele
23. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
5-01-2-08 Školní klima
5. červen 2018, 10:00 - 16:00 hodin 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
1-01-2-13 Školní poradenské pracoviště
24. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-24 Třídní klima prakticky - kooperace, pravidla, soudržnost
8. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Třídním učitelem - pevně, chytře a zdravě - AKCE NA OBJEDNÁVKU
2. únor 2018, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jaroslav Vídeňský
pracoviště: Hradec Králové
4-01-2-04 Učitelé v kyber-ohrožení
24. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Jičín
2-01-2-02 Učitelé v kyber-ohrožení
5. duben 2018, 8:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ
16. květen 2018, 8:45 - 15:00 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-04 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě
16. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Trutnov
4-01-2-06 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě/Objednávka
6. únor 2018, 13:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
4-01-2-11 Využití stavebnic ve vyučování/ Objednávka ZŠ Milovice
6. červen 2018, 13:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
5-01-2-05 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima
27. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
3-01-2-06 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků
3. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 2614388

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena