Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 23. duben 2018 @ 18:57 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
9. únor 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
9. březen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
6. duben 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
11. květen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
15. červen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
plk. JUDr. Břetislav Brejcha, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Hana Kvasničková, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Jan Svoboda, PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Asistent pedagoga
9. únor 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
23. únor 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. březen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
16. březen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
27. březen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. duben 2017, Změna: 9:00 - 17:00 hodin - test 
6. - 7. červen 2017, 9:00 - 16:00 hodin - závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování aneb KBT dětí nejen s poruchami chování
2. - 3. březen 2017, vždy 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Nora Gavendová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Práce učitele s třídním kolektivem
7. březen 2017, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jaroslav Vídeňský
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-05
Práce se zdroji informací
14. březen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Michaela Hašková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Klima školní třídy a klima školy - možnosti a meze praktické diagnostiky ve škole
23. březen 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Metody práce s dětmi se SPU při individuální integraci a v hodinách reedukace
30. březen 2017, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-08
Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová ! Akce zrušena, přihlášky v platnosti, v případě termínu na podzim 2017 bude účastníkům zaslán!
duben 2017, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jana Swierkoszová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-09 Společné vzdělávání v praxi
4. duben 2017, 9:30 - 16:00 hodin 
5. duben 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Glösslová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-10 Spolu a jinak ve vzdělávání
10. duben 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
11. duben 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Rétorika nejen pro introverty
12. duben 2017, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Hana Borovská, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-12 Pohled na subkultury a životní styl mládeže
20. duben 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
9. květen 2017, 9:00 - 15:30 hodin, zahájení 
12. květen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
24. květen 2017, 8:30 - 15:00 hodin 
25. květen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
31. květen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
3. červen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
7. červen 2017, 8:00 - 14:00 hodin 
14. červen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
16. červen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
23. červen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
28. červen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
30. červen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
14. srpen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
15. srpen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
1. září 2017, 12:00 - 15:00 hodin, obhajoba záv. práce, záv. zko 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Komunikace se žáky aneb Proč s nimi neumíme jednat a mluvit
22. květen 2017, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-15 Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
25. - 26. květen 2017, zahájení v 9:30 a ukončení v 16:00 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Helena Kudelová a PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Metody práce ve společném vzdělávání na 1. stupni ZŠ - PAS, ADHD
29. květen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Miluše Vítečková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-17
Aktuální pohled na přípravu a praxi učitele - školního metodika prevence
29. květen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-18
Studium k výkonu specializovaných činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol (Vyhláška č. 317/2005 Sb. §9b) - UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 5.5.2017 !!!
2. červen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
3. červen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Iva Tomášková a kolektiv dalších zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-19 Rizikové formy chování v prostředí internetu - kyberšikana, kybergrooming a sexting
6. červen 2017, 9:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
3. únor 2017, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Komunikační bariéry a jejich překonávání - OBJEDNÁVKA
3. únor 2017, 9:00-16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-22 Inkluze v základní škole - OBJEDNÁVKA
19. - 20. květen 2017, zahájení v 10 hod., závěr v 16 hod. 
Bc. Mgr. Radislava Jiřičková a Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2017, 9:00-16:00 hodin 
Bc. Mgr. Radislava Jiřičková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-24 Přístup k dětem s autismem - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2017, 9:00-16:00 hodin 
Ing. Miroslava Jelínková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-25 Asistent pedagoga
24. květen - 7. prosinec 2017, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
25. květen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. červen 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
23. červen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
28. červen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
7. září 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
5. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin + test 
6. - 7. prosinec 2017, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
17. březen 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
10. únor 2017, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
20. duben 2017, 14:30 - 19:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
18. duben 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Autorita učitele a pedagogická komunikace/A - OBJEDNÁVKA
12. duben 2017, 13:00 - 19:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima/B - OBJEDNÁVKA
12. duben 2017, 12:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Pedagogický přístup při vzdělávání chlapců versus vzdělávání dívek/B - OBJEDNÁVKA
19. duben 2017, 13:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima/A - OBJEDNÁVKA
19. duben 2017, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Autorita učitele a pedagogická komunikace/B - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Pedagogický přístup při vzdělávání chlapců versus vzdělávání dívek/A - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Principy komunikace a vytváření pozitivního klimatu ve školském prostředí - OBJEDNÁVKA
1. září 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-37
Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Relaxační program - OBJEDNÁVKA
19. - 20. květen 2017, zahájení v 10 hod., závěr v 16 hod. 
odborní pracovníci hotelu
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Rozvoj školy i pedagogů
25. duben 2017, 15:00 - 19:00 hodin 
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-42 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2017, 8:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-43 Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA
31. srpen - 1. září 2017, zahájení 9:30, ukončení ve 13:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Inkluze v práci učitele střední školy - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2017, 8:00 - 14:30 hodin 
PaedDr. Olga Talášková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-45 Studium pedagogiky A (Mladá Boleslav)
6. leden - 24. březen 2017, zkoušky 2. 6. 2017 
Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PhDr. Daniela Sedláčková, PhDr. Ivana Tvrzová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-46 Studium pedagogiky B - vychovatel (Mladá Boleslav)
6. leden - 24. březen 2017, zkoušky 2. 6. 2017 
PhDr. Daniela Sedláčková; Mgr. Jaroslava Stolařová; Mgr. Tomáš Valenta; PhDr. Ivana Tvrzová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/120 hodin (Mladá Boleslav)
6. leden - 24. březen 2017, zkoušky 2. 6. 2017 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-01 Jak mluvit zněle a barevně a přitom si nenamáhat hlasivky
3. březen 2017, 10:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-02
Nadané dítě v předškolním a raném školním věku
24. březen 2017, 8:30 - 15:00 hodin 
PhDr. Jana Havigerová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-03
Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole
28. březen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Věra Čadilová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-04
Pedagogická diagnostika - ZRUŠENO
31. březen 2017, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Michaela Novotná
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-05
Styly - jinakosti v dnešní škole
12. duben 2017, 8:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-06
Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních
12. duben 2017, 12:45 - 18:15 hodin 
Mgr. Jitka Kacálková
pracoviště: Trutnov
2-01-2-07 Grafomotorika
15. květen 2017, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Hana Otevřelová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Pozitivní myšlení v praxi
17. květen 2017, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Iva Roudná
pracoviště: Trutnov
2-01-2-09 Jak naučit žáky se specifickými poruchami učení a pozornosti učit se
22. květen 2017, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-10 Poruchy komunikace a vztahů v rodině
23. květen 2017, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Oldřich Šolta
pracoviště: Trutnov
2-01-2-11 Jak správně komunikovat a jak se na to připravit
25. květen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ilona Dvořáková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-12
Prevence hrou - uvědomění si zdrojů rizikového chování netradičním prožitkem
25. květen 2017, 8:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Stanislava Podžorná
pracoviště: Trutnov
2-01-2-13 Stimulace fyziologického vývoje řeči
26. květen 2017, 8:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-14
Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní docházky
31. květen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Trutnov
2-01-2-15 Specifické poruchy učení a chování u dětí v ZUŠ / OBJEDNÁVKA
2. únor 2017, 8:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-16 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin / OBJEDNÁVKA
25. únor 2017, 8:30 - 16:30 hodin  OBSAZENO
26. únor 2017, 8:30 - 16:30 hodin 
4. březen 2017, 8:30 - 16:30 hodin 
1. duben 2017, 8:30 - 16:30 hodin 
22. duben 2017, 8:30 - 16:30 hodin, záv. zkouška 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Trutnov
2-01-2-17 Metodika práce asistenta pedagoga / OBJEDNÁVKA
19. duben 2017, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Karel Bárta
pracoviště: Trutnov
2-01-2-18 Jak mluvit zněle a barevně a přitom si nenamáhat hlasivky
29. květen 2017, 10:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-01-2-01
Příprava třídních učitelů
23. únor 2017, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-02
Společné vzdělávání - mýty a fakta
2. březen 2017, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-03 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně
10. březen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-04
Úzkostné poruchy u dětí aneb Jak zacházet s dětským strachem
28. duben 2017, 11:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-05
Psychomotorický vývoj a jazyková výchova v přípravě dětí na školu
7. duben 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Elsa Císařová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-06 Řeč povzbuzení
12. květen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-07 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima
26. květen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-08 Příprava třídních učitelů - OBJEDNÁVKA ŠKOLY
2. únor 2017, 12:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-09 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA Sdružení splav, z.s. v rámci MAP v území ORP Rychnov nad Kněžnou
28. srpen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-10 Den učitelů
28. březen 2017, 16:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
---
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-11 Logopedie není jen "tdnky bdnky" - OBJEDNÁVKA Sdružení splav, z.s. v rámci MAP v území ORP Rychnov nad Kněžnou
24. květen 2017, 13:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Petra Šimerdová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-12 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima - OBJEDNÁVKA ŠKOLY
19. červen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-2-01 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně
13. březen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Jičín
4-01-2-02 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě
29. březen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
4-01-2-03 Budíčky - cesta k aktivnímu učení
5. duben 2017, 10:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Hana Novotná
pracoviště: Jičín
4-01-2-04 Rizikové chování
7. červen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
4-01-2-06 Práce v týmu - OBJEDNÁVKA
28. - 30. srpen 2017, 10 - 16:00 hodin 
29. srpen 2017, 10 - 13:00 hodin 
30. srpen 2017, 10 - 13:00 hodin 
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., Robert Křepinský, Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Jičín
4-01-2-07 Asistent pedagoga - OBJEDNÁVKA
7. leden - 12. květen 2017, vždy v pátek 9:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Tomáš Valenta, Mgr. Jaroslava Stolařová a další zkušení lektoři
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-08
Krizové situace ve školním prostředí Objednávka školy
březen 2017, od 13:30 hodin - 17:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
4-01-2-09 ADHD - metody v každodenní práci pedagoga - OBJEDNÁVKA
19. květen 2017, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Jičín
5-01-2-01 Jak motivovat nemotivovaného žáka
16. červen 2017, 11:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-02
Hry pro život
24. březen 2017, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Miluše Menšíková
pracoviště: Náchod
5-01-2-03 Romský žák ve třídě
29. březen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Náchod
5-01-2-04 Jak zvládat zlost a agresivitu?
19. duben 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Náchod
5-01-2-05 Úspěšná komunikace ve škole
21. duben 2017, 9:30 - 16:30 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-2-06 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
4. květen 2017, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
5. květen 2017, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
6. květen 2017, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-07
Klíče k poznávání osobnosti
9. květen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-08
Společné vzdělávání v ZŠ /uzávěrka přihlášek 28.4.2017!
18. - 19. květen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-09
Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ
23. květen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-10
Duševní rovnováha a obnova sil
24. květen 2017, 8:30 - 15:30 hodin 
PhDr. Stanislava Podžorná
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 2691091

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena