Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 23. říjen 2018 @ 12:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-15-1-01
     Jak na domácí přípravu dítěte - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-15-1-01

Obsah: Informační seminář pro rodiče přinášející rady, jak pomoci dítěti s přípravou do školy.
Určeno:rodičům žáků ZŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166
Lektor:PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Akreditace zamítnuta
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2018 24. říjen 2017 16:00-18:00 hodin ZŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 115101 číslo vzdělávací akce 1-15-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích