Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 23. říjen 2018 @ 12:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-16
     Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přípravný kurz ke složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Akce č. 1-02-1-16

Akce byla zrušena !

Obsah: 5denní kurz připravující ke složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M) s možností zakončení zkouškou.
Zásady bezpečnosti a prevence úrazů. Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Vedení dítěte k hygienickým návykům. Zásady správného životního stylu podle věku dítěte. Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska. Vývojové etapy a socializace dítěte v praxi. Etické principy při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy. Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.
Určeno:zájemcům o získání příslušné profesní kvalifikace
Lektor:Ing. Eva Beránková, Mgr. Blanka Kadeřávková, Mgr. Lada Leláková a Mgr. Lenka Plašilová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 4 500 Kč
Poznámka: Uchazeči o zkoušku musí být bez logopedické vady. Kurz včetně zkoušky je realizován ve spolupráci s VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, která je akreditovanou autorizovanou osobou k realizaci zkoušky profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. Zkouška v ceně 3 000 Kč bude hrazena samostatně autorizované osobě.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. leden 2018 15. prosinec 2017 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
9. leden 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
17. leden 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
18. leden 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
22. leden 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
19. únor 2018 ----------     zkouška VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234   Akce byla zrušena
20. únor 2018 ----------     zkouška VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102116 číslo vzdělávací akce 1-02-1-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích