Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 23. únor 2018 @ 11:41 CET
Podrobný popis akce číslo 1-03-2-03
     Pojetí čtenářské gramotnosti v předmětu Čtení s porozuměním Akce č. 1-03-2-03

Obsah: Náměty pro rozvoj čtenářské gramotnosti v návaznosti na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Principy motivace a využití čtenářské gramotnosti v běžném životě. Ukázka výuky s využitím nástrojů a strategií k rozvoji čtenářské gramotnosti (porozumění, vyvození, posuzování, seberegulace, sdílení, využití), rozbor praktických cílů výuky. Motivace a hodnocení žáků, podpora jejich sebereflexe a sebehodnocení. Příklady výukových materiálů (učebnice, pracovní listy, internetové odkazy). Důraz na praktické využití čtenářské gramotnosti v běžném životě.
Určeno:učitelům 3. - 5. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Eva Faltisová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. květen 2018 22. květen 2018 8:30 - 12:30 hodin ZŠ a MŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103203 číslo vzdělávací akce 1-03-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích