Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 23. říjen 2018 @ 12:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-06-1-04
     Š / Tvořivá geometrie - modelování stereometrických úloh Akce č. 1-06-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Didaktika výuky témat ze stereometrie. Seznámení s výukovými materiály (učebnice nakladatelství Didaktis, publikace Tvořivá geometrie II). Témata: základní prostorové útvary a jejich modelování, vlastnosti rovnoběžného a středového promítání (Pohlkeova věta, lineární perspektiva), polohové úlohy v prostoru, řezy a jejich modelování, klasifikace těles a jejich částí, modelování, definice mnohostěnu, klasifikace mnohostěnů, modely úloh XIII. knihy Eukleidových Základů učiva o pravidelných mnohostěnech, sestavování vystřihovánek z publikace Tvořivá geometrie II, sledování konstrukce myšlenkových (ideálních) modelů Eukleidových úvah o konstrukcích pravidelných mnohostěnů a kulových ploch, které jim jsou opsány, dualita mnohostěnů - sestavení papírových modelů.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. leden 2018 20. prosinec 2017 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106104 číslo vzdělávací akce 1-06-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích