Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 23. říjen 2018 @ 12:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-08
     Základní školní snowboarding Akce č. 1-08-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: 1. Obecná část: Právo a sport, struktura a organizace sportu v ČR, postavení a právní odpovědnost pedagoga (při výuce snowboardingu). Anatomie - stavba a složení těla a kostí, klouby, svaly, dýchací a oběhový systém, trávení. Fyziologie - metabolismus, CNS, zatížení, únava a zotavení. Základy biomechaniky. Psychologie - osobnost sportovce, emoce a motivace ve sportu. Pedagogika - vývoj člověka, věkové zákonitosti, individuální zvláštnosti, motorické učení, výchovné působení ve sportu, didaktické zásady - formy, postupy, osobnost pedagoga (při výuce snowboardingu). Traumatologie, první pomoc, úrazy ve sportu. Hygiena sportu a výživa - regenerační postupy a procedury, regenerační cvičení, základy výživy, pitný režim. 2. Speciální část: Historie a současnost snowboardingu, organizace snowboardingu v ČR, závodní snowboarding. Organizace snowboardingu v ČR. Zvláštnosti výuky snowboardingu dětí. Didaktika snowboardingu. Zásady bezpečnosti při pohybu na sjezdových tratích. Výzbroj, výstroj, mazání. Technika a metodika snowboardingu - teorie. Technika a metodika snowboardingu - praxe. 3. Závěrečná zkouška - test a pohovor, metodický výstup a praktická zkouška.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ, kteří chtějí působit na výcvikových kurzech škol
Lektor:Bc. Jiří Šritr, Adolf Klepš a Mgr. Tereza Švecová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-15283/2015-1-569
Doporučené spojení: Chata Chudobka se nachází na trase z Černého Dolu do Svobody n. Úpou. Možnost parkování u objektu. Autobusové spojení přímou linkou do Janských Lázní (zastávka Hofmanova bouda, 150 m od penzionu), popř. směr Svoboda - Vrchlabí (zastávka Hofmanova bouda), Svoboda - Janské Lázně (zastávka kolonáda - dojít 2 km k místu objektu). Vlakové spojení - do Vrchlabí nebo do Svobody nad Úpou a dále autobusem.
Poplatek: 6 000 Kč
Poznámka: Platbu proveďte nejpozději do 18. 12. 2017 (platba v hotovosti na místě není možná!). Účastnický poplatek zahrnuje výuku, ubytování a polopenzi. Poplatek nezahrnuje dopravu (individuální) a poplatky za vleky . S sebou přivezte helmu a podle možností vlastní vybavení na snowboard. Před výjezdem na chatu doporučujeme zakoupit pětidenní skipas.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. - 12. leden 2018 01. prosinec 2017 zahájení v 8:00 hodin, ukončení do 17:00 hodin Chata Chudobka, Krkonošská 315, Janské Lázně   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108108 číslo vzdělávací akce 1-08-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích