NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Čtvrtek, 8. listopad 2018 @ 11:24 CET

Publikoval : Admin

metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2019

Místo výkonu práce: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou

Výše pracovního úvazku: 0,5 - 1

Základní pracovní náplň:
• Komplexní příprava a realizace vzdělávacích programů pro pedagogy všech odborností a typů škol a ŠZ, případně jiné cílové skupiny (dle potřeby)
• Projektová činnost
• Spolupráce se školami a ŠZ

Specifika práce a požadavky na uchazeče:
• Práce se specifickou cílovou skupinou – nutnost pedagogického vzdělání s dlouholetou pedagogickou praxí (ideálně na různých typech škol a ŠZ)
• Široký záběr činnosti – nutnost širokého profesního i osobního rozhledu, schopnosti kreativity a ochoty učit se novému
• Časová náročnost a nepravidelná pracovní doba, pracovní cesty – nutnost flexibility a schopnosti plánování času
• Práce v malém pracovním týmu – nutnost samostatnosti, naprosté odpovědnosti, schopnosti spolupráce, dobrého plánování, řešení nových úkolů, loajality k zaměstnavateli i členům týmu
• Práce v oblasti služeb klientům – nutnost vstřícného chování, dodržování pravidel etiky a etikety
• Administrativní náročnost – nutnost dobrého ovládání PC a IS, pečlivost

Způsob odměňování: smluvní mzda
Přihlášky do výběrového řízení spolu s životopisem a zpracovaným návrhem kompletní nabídky programů pro pracoviště Rychnov n. K. zasílejte mailem do 30. 11. 2018 na adresu svata@cvkhk.cz.

Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
http://www.cvkhk.cz/article.php?story=20181108112459671