Informace k soutěžím

Pondělí, 5. září 2011 @ 12:22 CEST

Publikoval : brzakova

Změny v organizaci soutěží ve školním roce 2011/2012

Na základě rozhodnutí Královéhradeckého kraje se od 1. ledna 2012 stává naše organizace organizátorem soutěží v rámci celého Královéhradeckého kraje.

Informace k jednotlivým soutěžím přicházejí od ústředních komisí na OŠ KÚ Královéhradeckého kraje k rukám Mgr. Svatavy Odlové a jsou postupně vyvěšovány na webu Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz – Krajský úřad - Volnočasové aktivity, sport a soutěže – Soutěže a přehlídky. Zde naleznete propozice a další obecné informace k soutěžím.
Zadání a řešení školních kol naleznete v zabezpečené části tohoto webu www.kr-kralovehradecky.cz – Krajský úřad – Volnočasové aktivity, sport a soutěže – Informace pro pedagogy. Pro vstup do této části webu musíte zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol.

Podrobnější informace k organizaci soutěží a přehlídek naleznete v ucelenější podobě na samostatném webu, který byl pro účely soutěží a přehlídek zřízen na Školském informačním portálu – http://soutezekhk.ssis.cz.

V případě Vašich dotazů se obracejte na naše pracovníky, kteří jsou organizačním zajištěním soutěží a přehlídek pověřeni:

Koordinátoři okresních kol:

Hradec Králové
Mgr. Dana Beráková
berakova@cvkhk.cz, tel. 725 059 837

Jičín
Drahoslava Ženatá
zenata@cvkhk.cz, tel. 724 882 650

Náchod
Jana Nývltová
nyvltova@cvkhk.cz, tel. 724 882 652

Trutnov
Alena Ročková
rockova@cvkhk.cz, tel.604 489 196

Rychnov n. K.
Petra Jedlinská, DiS.
jedlinska@cvkhk.cz, tel. 724 882 643

Koordinátor krajských kol:

Hradec Králové
Mgr. Dana Beráková
berakova@cvkhk.cz, tel. 725 059 837


Comments (0)


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
http://www.cvkhk.cz/article.php?story=20110905122224898